Fot. Rintal Polska
Schody Otto, których elementami konstrukcyjnym jest ściana. Stopnie dębowe. Balustrada Filo metal.