Zapchana toaleta w domu lub biurze to duży problem. Wadliwa instalacja kanalizacyjna lub jej nieodpowiednie użytkownie mogą przyczynić się do powstania awarii, której sami nie będziemy wstanie usunąć domowymi sposobami. W takim wypadku możemy skorzystać z pogotowia kanalizacyjnego, które dzięki doświadczeniu i specjalistycznemu sprzętowi szybko zlokalizuje i usunie problem.

Przyczyny awarii kanalizacyjnych

Jedną z głównych przyczyn problemów z kanalizacją jest nieprawidłowy montaż instalacji w budynku i na posesji. Dobrze wykonana instalacja opiera się o umiejętne łączenie rur i właściwe wykonanie spadków. Odstępstwa w tym obszarze prowadzą do sytuacji, w której odpady zamiast spływać sprawnie do studzienki zalegają w rurach i blokują swobodny przepływ ścieków do studzienki. Nie tylko błędy konstrukcyjne prowadzą do awarii. Również niskiej jakości materiały prowadzą mogą być przyczyną zapchania pionu kanalizacyjnego.

Błędy eksploatacyjne

Złe użytkowanie sieci kanalizacyjnej to najczęstsza przyczyna wystąpienia awarii. Wrzucanie do toalety zbyt dużych i nierozkładających się resztek jedzenia powoduje gromadzenie się opadów, blokuje swobodny przepływ wody i nieczystości prowadząc ostatecznie do całkowitego zapchania. Powoli opadająca woda w toalecie i brzydki zapach to pierwsze sygnały zbliżającego się szybkimi krokami problemu. Już wtedy należy zadzwonić do https://pogotowiewodociagowe.pl/ i usunąć problem, zanim nastąpi całkowite zapchanie i powstaną duże szkody w domu lub firmie. W takim wypadku należy przeprowadzić czyszczenie kanalizacji co poprawi jej drożność i zapobiegnie powstawaniu zatorów. Zalecane jest też okresowe monitorowanie stanu instalacji kanalizacyjnej dzięki temu wszelkie usterki, mogące w niedalekiej przyszłości prowadzić do awarii, zostaną z wyprzedzeniem wyeliminowane i naprawione.

Sposób postepowania

Jeśli awarii kanalizacji wystąpiła w na terenie prywatnej nieruchomości to należy dzwonić do wyspecjalizowanego pogotowia kanalizacyjnego. Takie firmy dysponują urządzeniami wysokociśnieniowymi WUKO. Metoda WUKO jest jedną z najskuteczniejszych metod i polega na wdrażaniu w rury strumienia wody o bardzo wysokim ciśnieniu dochodzącym nawet do 200 Bar. Niezależnie od źródła zatoru w kanalizacji ta metoda jest zawsze skuteczna.

Awarie, które wystąpiły poza naszą posesją na zewnętrznych przyłączach, będących własnością miejskich wodociągów należy zgłaszać do MPWiK. Takie awarie usuwane są nieodpłatnie przez MPWiK.