Gdy masz już wszystkie niezbędne materiały, musisz sprawdzić stan betonowej posadzki, na której powstanie okładzina z desek. Trzeba ją oczyść z osadów, tłuszczy, starych powłok malarskich i innych zabrudzeń. Jeżeli ma ubytki, wypełnij je cementową zaprawą wyrównującą. Jeżeli posadzka nie posiada odpowiedniego spadku, wykonaj go wykorzystując w tym celu wspomnianą wyżej zaprawę.