Połączenia rurowe są bardzo ważnym elementem każdej instalacji kanalizacyjnej. Ich odpowiedni dobór i montaż w dużym stopniu determinuje szczelność oraz bezawaryjność całego układu. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie połączenia rurowe zastosować w swoim systemie rur kanalizacyjnych, koniecznie przeczytaj nasz krótki poradnik przybliżający nieco to trudne zagadnienie.

Połączenia rurowe – podział

Zasadniczym podziałem połączeń rurowych jest ich podział na połączenia rozłączne i nierozłączne. W każdej z tych podkategorii wyróżniany konkretne sposoby wzajemnego łączenia ze sobą rur.

Połączenia rurowe rozłączne:

  • Połączenia gwintowe.
  • Połączenia kielichowe.
  • Połączenia śrubunkowe.
  • Połączenia kołnierzowe.

Połączenia rurowe nierozłączne:

  • Połączenie zgrzewane w systemie czoła do czoła.
  • Połączenie zgrzewane za pomocą elektromufy.

Połączenia gwintowe.

Połączenie gwintowe jest jednym z najbardziej klasycznych form połączeń rurowych i polega na wkręceniu jednej rury w drugą. Jako uszczelnienie całości wykorzystuje się tradycyjnie owinięte na gwincie konopie posmarowane minią z pokostem lub nowocześniej, również owijane na gwincie taśmy teflonowe. Należy zaznaczyć, że połączenie gwintowe jest rzadko wykorzystywane do łączenia rur kanalizacyjnych. Jak już to tylko tych charakteryzujących się bardzo małym ciśnieniem przepływu ścieków.

Połączenie kielichowe

Połączenie kielichowe, podobnie jak gwintowe, stosowane jest przy łączeniu rur niskociśnieniowych. Zasada jego działania polega na wsunięciu jednej rury (tak zwanego czopa) do drugiej, o nieco szerszym końcu (tak zwanego kielicha). Role uszczelnienia pełni najczęściej uszczelka gumowa stanowiąca część kielicha. Największą zaletą tego typu połączenia rur kanalizacyjnych z pewnością jest łatwość montażu, niewymagająca praktycznie żadnych narzędzi. Minusem natomiast stosunkowo wysoka awaryjność i konieczność okresowej wymiany uszczelki.

Połączenia śrubunkowe

Połączenie śrubunkowe stanowi nieco bardziej wyrafinowaną, w stosunku do wcześniej przedstawionych, formę połączenia rurowego. Jego niezbędnym elementem, jak sama nazwa wskazuje, jest śrubunek – rodzaj metalowej lub wykonanej z tworzywa kształtki wyposażonej w obustronny gwint wewnętrzny. Zasada działania tego połączenie opiera się na złączeniu ze sobą gwintowanych końców obu rur za pomocą rzeczonego śrubunku, który w pierwszej kolejności przykręca się do jednej z nich, a następie w tak stworzony układ wkręca się drugą.

Połączenie kołnierzowe

Połączenie kołnierzowe stosowane jest przy rurach wysokociśnieniowych. Same kołnierze mogą stanowić integralną część końców rur bądź być na nie jedynie nakładane. Elementem uszczelniającym najczęściej są różnego rodzaju pierścienie gumowe lub wykonane z innego tworzywa sztucznego. Kołnierze łączone są ze sobą z wykorzystaniem śrub z nakrętkami. Połączenie kołnierzowe, spośród wszystkich przedstawionych, charakteryzuje się największą szczelnością, ale jednocześnie także najwyższą ceną.

Połączenia nierozłączne – połączenie zgrzewane

Połączenia nierozłączne, czyli zgrzewane, służą do łączenia rur wykonanych wyłącznie z tworzyw sztucznych. Ich wykonanie może opierać się zgrzaniu metodą czoło do czoła lub za pomocą tak zwanej elektromufy (nakładanego na miejsce połączenia rur pierścienia wykonanego z tworzywa z zatopionym w środku drutem oporowym).

Podsumowując, na rynku znaleźć można bardzo wiele systemów połączeń rurowych, które są możliwe do wykorzystania w układach kanalizacyjnych i każde z nich ma swoją specyfikę, wady oraz zalety.

Źródło: Elplastplus – rury kanalizacyjne