Rintal Polska
Schody Teno z czarnymi stopniami bukowymi (cena od 16 tys. zł brutto w ramach promocji obowiązującej w maju 2017 r.)