Taras przy domu, przedłużony dach tworzy zadaszenie