Przy ocieplaniu domu trzeba oczywiście zadbać o to, aby montaż został bezbłędnie wykonany. Budujący dom często zastanawiają się nad tym, jakiego materiału powinni użyć lub jaką grubość termoizolacji zastosować. Często zapomina się o tym, że przy ocieplaniu dachu w grę wchodzą także odpowiednie przepisy, których trzeba przestrzegać. W razie ich zaniedbania możemy nie tylko dostać pouczenie, ale nawet grzywnę.

Ogólne wymagania techniczne budynków

Wszystkie budynki muszą zostać wybudowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W polskim prawie budowlanym zostały dokładnie określone podstawowe wymagania, jakie są stawiane przy projektowaniu oraz wznoszeniu budynków. Takie wymagania to na przykład bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe oraz użytkowania, ochrona przed hałasem i drganiami oraz oszczędność energii i odpowiednia izolacja cieplna przegród. W lipcu 2015 roku została wprowadzona nowelizacja przepisów odnośnie wymagań techniczno-budowlanych. Według niej aż do roku 2021 będzie stopniowo wprowadzane zwiększenie poziomu wymagań. Chodzi między innymi o dopuszczalne wartości współczynników przenikania ciepła U przegród zewnętrznych, takich jak dachy i stropodachy. Obecnie dopuszczalna maksymalna wartość współczynnika UC(max) dla dachów nad pomieszczeniami, gdzie temperatura nie spada poniżej 16oC, wynosi 0,20 W/(m2.K). W 2017 roku będzie to 0,18, a od 2012 roku – 0,15 W/(m2.K).

Jak ocieplić dach skośny?

Najlepszym sposobem na to, aby prawidłowo ocieplić dach skośny i jak najbardziej zmniejszyć wartość współczynnika przenikania ciepła UC, jest zastosowanie ocieplenia dwuwarstwowego. Do tego celu najbardziej odpowiednia będzie wełna mineralna. Ten materiał nie tylko chroni przed spadkami temperatur wewnątrz domu, ale spełnia także funkcję izolacji akustycznej i przeciwpożarowej. Dzięki odgrywaniu swojej roli, przyczynia się do oszczędności energii zarówno w zimie, jak i podczas lata. Pierwszą warstwę wełny powinno się umieścić między krokwiami, a drugą – pod nimi. Trzeba pamiętać o tym, aby wełna ściśle do siebie przylegała. W ten sposób wyeliminuje się powstawanie mostków cieplnych, czyli szczelin, przez które będzie się wydostawało ciepłe powietrze. Specjaliści z ISOVER radzą, aby jako pierwszą warstwę użyć wełny w rolkach, która jest plastyczna, więc bez przeszkód będzie ją można nawet lekko upchać między krokwiami.

Nawet jeśli warunek dotyczący UC(max) będzie spełniony już po montażu pierwszej warstwy materiału izolacyjnego, nie należy rezygnować z drugiej warstwy. Kiedy się z niej zrezygnuje, pojawią się mostki termiczne, a wraz z tym zagnieżdżą się różne grzyby i pleśń, co może powodować pojawienie się chorób. Takie oszczędzanie na materiałach może zaszkodzić właścicielom budynku – nie tylko ich zdrowiu, ale również oszczędnościom, ponieważ usuwanie skutków wilgoci nie należy do tanich bądź przyjemnych czynności. Dlatego najlepiej jest zastosować dwie warstwy wełny mineralnej marki ISOVER, będącej liderem w dziedzinie materiałów izolacyjnych.