Każda inwestycja budowlana wymaga profesjonalnego planu uwzględniającego szereg aspektów – w tym również prawnych. Budynki o przeznaczeniu mieszkalnym i nie tylko muszą spełniać liczne wymogi dotyczące m. in. sprawnie funkcjonujących instancji – także wentylacyjnej.

Wentylacja grawitacyjna – czas odejść do lamusa?

Sprawnie działająca w budynku instalacja wentylacyjna odgrywa niezwykle ważną rolę. Jej zadaniem jest dostarczanie do pomieszczeń świeżego powietrza i usuwanie starego, w którym znajduje się wiele szkodliwych dla zdrowia substancji. Na chwilę obecną najbardziej rozpowszechnionym systemem jest wentylacja grawitacyjna określana też mianem naturalnej – z tego względu, że bazuje na zachodzącej samoistnie w przyrodzie cyrkulacji powietrza. Spośród największych jej zalet wymieniane są stosunkowo niskie koszty montażu, oszczędność miejsca oraz to, że taki systemem jest w stanie działać de facto w każdym budynku.

Niemniej obok plusów pojawiają się i minusy – i to takie, których nie da się bagatelizować w obliczu wyzwań, przed jakimi stoi nowoczesne budownictwo. Wskazuje się w tym kontekście takie przesłanki jak m. in.:

  • niemożność kontrolowania wydajności instalacji,
  • niska skuteczność nieadekwatna do potrzeb nowo wznoszonych budynków,
  • brak filtrowania powietrza,
  • konieczność wspomagania wentylacji poprzez np. rozszczelnianie okien,
  • duże straty ciepła, co w konsekwencji przekłada się na znaczący wzrost wydatków na utrzymanie budynku.

Współczesne wymogi budowlane

Mając na względzie powyższe kwestie, można zatem śmiało zaryzykować stwierdzeniem, iż wentylacja grawitacyjna w dzisiejszych czasach nie zdaje na dłuższą metę egzaminu. Aktualnie budynek musi zapewniać użytkownikom komfort klimatyczny na odpowiednim poziomie idący jednocześnie w parze z wysoką wydolnością energetyczną. Wydajność ta jest zaś w dużej mierze zdeterminowana właściwie dopasowanym systemem wentylacyjnym, przy czym w rachubę w tym układzie wchodzi jedynie rekuperacja. Rzeszów czy inne większe miasta mają dobrze rozwinięty rynek w zakresie tego typu usług systematycznie zyskujących na popularności. Rekuperacja – czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – musi zostać fachowo zaprojektowana i zamontowana, zawsze z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i preferencji danego budynku.

Dlaczego rekuperacja się opłaca?

Korzyści, jakie przynosi rekuperacja, zdecydowanie przewyższają koszty instalacyjne. Przedsięwzięcie zwraca się zresztą w stosunkowo krótkim czasie, co znajduje wyraźne odzwierciedlenie w wydatkach na ogrzewanie budynku. Przy sprawnej wentylacji mechanicznej mogą być one nawet o połowę niższe w skali roku w porównaniu z budynkami z wentylacją grawitacyjną. To jednak nie wszystko. Wspomnieć wypada również o:

  • powietrzu wysokiej jakości wolnym od szkodliwych dla ludzkiego organizmu zanieczyszczeń,
  • stałej dostawie świeżego powietrza bez względu na porę roku i aurę panującą na dworze,
  • pełnej możliwości kontrolowania działania instalacji wentylacyjnej,
  • braku problemów z przeciągami, zaparowanymi szybami oraz pleśnią i grzybem na ścianach,
  • podniesieniu użytkowych standardów budynku.