Obecnie zauważamy w naszym kraju pewną tendencję do odnowy starych i sprawdzonych tradycji korzystania z basenów odkrytych.

Jak powszechnie wiadomo, większość z nich została wybudowana w latach przed wojennych. W kontekście tych basenów, często mówi się o olimpiadzie w Berlinie w roku 1932. Czyli minęło już kilka ładnych lat. stan tych obiektów również pozostawia wiele do życzenia. Wymagania stawiane tym obiektom kąpielowym regulują, nowelizowane na bieżąco normy europejskie, rozporządzenia czy przepisy FINA.

A ze jesteśmy od wielu lat w Unii Europejskiej, obowiązują również nas. Przy podejmowaniu decyzji o modernizacji istniejącego basenu odkrytego należy zwróć uwagę na wiele czynników. Oprócz wymogów prawnych, które odnoszą się do higieny i bezpieczeństwa użytkowania, duże znaczenie dla inwestora ma opłacalność ekonomiczna użytkowanego obiektu. Większość basenów, nawet tych powstałych w okresie późniejszym, czyli w latach 70 i 80, wymagań tych niestety nie spełnia.

Można zauważyć wysoki stopnień ich zużycia eksploatacyjnego, są nieszczelne, przeciekają i nie spełniają wymogów higienicznych. Ich stan techniczny ogranicza, bądź też uniemożliwia wykorzystywanie w celach sportowo-rekreacyjnych. Zapotrzebowanie na ich modernizację wzrasta z dnia na dzień. W takich przypadkach, idealnym rozwiązaniem jest wyłożenie istniejącej niecki prefabrykowanymi elementami ze stali nierdzewnej, dopasowanymi do jej kształtów. Jest to proste i szybkie w realizacji rozwiązanie. Jednak z naszych doświadczeń wiemy, że każdy z inwestorów myśli o uatrakcyjnieniu istniejącego obiektu, dlatego też proponujemy wiele rozwiązań spełniających oczekiwania inwestorów, a przede wszystkim przyszłych użytkowników.

Zastosowanie w modernizacji stali nierdzewnej.

Za zastosowaniem w modernizacji materiału, jakim jest stal nierdzewna, przemawiają jej liczne zalety. Wśród nich warto wymienić:
– optymalne warunki higieniczne
– bezspoinową i gładką powierzchnie bez fug
– trwałą szczelność uzyskana przez specjalistyczne metody spawania, dzięki czemu nie występują żadne ubytki i uszkodzenia
– odporność na działanie mrozu bez dodatkowych zabezpieczeń (woda pozostaje na zimę w niecce basenu), warstwa lodu nie przymarza do ścian bocznych i stanowi jednocześnie izolację dla fundamentów, które nie są narażone na pękanie i wysadzanie z powodu niskich temperatur
– możliwość rozbudowy nawet po wieloletnim okresie eksploatacji
– brak kosztów konserwacji, gdyż stal nierdzewna jest materiałem niezniszczalnym i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

Stal nierdzewna, jako materiał wykorzystywany podczas modernizacji basenów stosowana jest w różnych gatunkach, dlatego też ważnym parametrem przy jej wyborze jest przewidywany rodzaj wody użytkowej oraz wód gruntowych, pozostających w kontakcie z niecką basenu. Dla prawidłowego wyboru materiału największe znaczenie mają wyniki analizy wody, szczególnie pod kątem zawartość chlorku. Zwykle woda wypełniająca nieckę posiada jakość wody pitnej, a wymagania dla takiej jakości wody spełnia w 100% gatunek stali 316L.

Jedynym wyjątkiem są wody solankowe i termalne, wymagające zastosowania wysokostopowych stali nierdzewnych o gatunkowo wyższej jakości.

Modernizacja w systemie Berndorf
Jednym z wiodących producentów w Europie jest firma Berndorf Baderbau.  Opracowany przez nią system, pozwala w krótkim czasie na kompletną modernizację istniejących basenów odkrytych. W systemie Berndorf stosowane są najczęściej następujące warianty modernizacji, gdzie:
– ściany niecki wykonane ze stali nierdzewnej są bezpośrednio mocowane do istniejącego korpusu istniejącego basenu,
– ściany niecki wykonane ze stali nierdzewnej są osadzone za pomocą wsporników na ścianie starego basenu, a górną cześć starej rynny przelewowej wycina się w celu zamontowania na niej nowego przelewu
– nieckę stalową „wkłada się” w starą nieckę betonową

Ważnym aspektem przy wyborze wariantu modernizacji jest nośność istniejącej konstrukcji i uwarunkowania gruntowe. Decydują one np. o sposobie posadowienia niecki. Ściana niecki może być posadowiona na ławach żelbetowych z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy ławami a stalowym dnem niecki odpowiednią podsypką żwirową zagęszczaną warstwowo lub wylewką betonową, bądź na płycie żelbetowej. Płytę stosuje się w przypadku złych warunków gruntowych i wodnych. Zaletą tych rozwiązań jest brak konieczności podwójnej konstrukcji niecki, co ma miejsce w przypadku niecki żelbetowej (która składa się ze ścian i płyty dna niecki oraz konstrukcji słupowej i fundamentowej, przejmującej obciążenia z całej niecki). Należy tutaj wspomnieć, iż w trudnych warunkach gruntowych, np. na terenach górniczych, najmniejsze obsuniecie się gruntu lub tzw. tąpnięcie powoduje nieodwracalne i trudno naprawialne uszkodzenia w nieckach betonowych, natomiast stal nierdzewna przenosi te zmiany w dużym zakresie, a ewentualne uszkodzenia dają się łatwo naprawić.